Вітаю Вас, Гость
         
       

 

У 2017 – 2018 навчального року в закладі відкрито 15 класiв, із них 1 - 4-х – 6 класів (125 учнів), 5 – 9-х – 6 класів (121), 10 -11-х класів – 3 класи (46 учнів).

Станом на 05.09.2017 р. кількість учнів становить 292 учень. Середня наповнюваність учнів у класах складає 20  чоловік.

Для учнів 1-их класів організовано навчання на базі дитячого садочка «Барвінок».

У школі створено класи з інклюзивною формою навчання: 2клас-2 учні, 3клас-  2 учні, 6клас- 1учень, 8 клас -1 учень.У другому класі на індивідуальному навчанні -1 учень.

Для учнів 2-4 та 5-8 класів функціонує група продовженого дня.

Шкільним автобусом підвозиться 53 учнів з шести сіл (с.Кукобівка, с.Коломак, с.Кривки, с.Голуби, с.Шкурупії, с.Писаренки).

 

  • школі працює 29 вчителів,   1 педагог-організатор, 2 учителі асистенти, практичний психолог, бібліотекар.

Педагогічні працівники мають:

Кваліфікаційні категорії:«спеціаліст вищої категорії» - 15 ,«спеціаліст I категорії» - 6,«спеціаліст II категорії» - 2, «спеціаліст» -6.

Педагогічні звання:Відмінник освіти України – 1,«вчитель-методист» - 3,«старший вчитель» - 6 .

Робочий навчальний план на 2017-2018 н.р. розроблено згідно листа МОНУ № 1/9-315 від 07.06.17 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Реалізація варіативної складової навчального плану згідно рішення педагогічної ради №7 від 31.08.2017 р.

     У 9-му класі введено курс «Рідний край» для вивчення географії рідного краю. Для реалізації проблеми школи «Сучасні методи організації навчальної діяльності з метою забезпечення розвитку здорової, творчої, компетентної особистості громадянина України» введено курс «Хореографія» (1-6 класи по 1 год.), курс «Захисти себе від ВІЛ» (8кл. 1 год.) та факультативи «Рівний рівному» (10-Б кл. 1 год), «Основи споживчих знань» (10-А клас 1 год), «Етика» (5-А, 6 кл. по 1 год), «Образотворче мистецтво (5 кл. 1 год.), «По материках і континентах» (7 кл. 1 год.), «Історія Полтавщини» (7 кл. 1 год.), «Визначні постаті України» (11 кл. 1 год.), «Основи журналістики» (10-Б кл. 1 год.), «Нуклеїнові кислоти» (11 кл. 1 год.). На запит батьків та учнів для вузівської підготовки в 10 класі введено факультатив «Креслення» (1 год.)

У 10-А класі природничо-математичного напряму, географічного профілю для забезпечення рівного доступу до якісної освіти з варіативної складової виділено години на предмети: українська мова – 1 год., історія України – 0,5 год., геометрія – 1 год.

На виконання листа відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА від 11.07.2017 р. № 01-21/ 717 збільшена кількість годин на вивчення предмета «Захист Вітчизни» (2 год. на тиждень) за рахунок варіативної частини навчального плану в 10 та 11 класах. Учні 10-11 класів при вивченні предмета «Захист Вітчизни» поділяються на групи юнаків та дівчат з розрахунку 2 години на тиждень. Навчання здійснюється для юнаків за навчальною програмою «Захист Вітчизни» за варіантом №3, для дівчат – за варіантом №2 з розрахунку 2 години на тиждень. При вивченні трудового навчання у 6 класі (25 учнів) існує поділ на групи дівчата та хлопці відповідно нормативів, затверджених наказом МОНУ від 20.02.02. №128.

До послуг учнів та громади села:

• два сучасних кабінети інформатики

• два спортзали

• атлетзал

• актовий зал

• бібліотека та читальний зал

• дві навчальні майстерні

• осередком національно-патріотичного виховання школярів є музей

• мультимедійний математичний   кабінет.

Методична робота в школі спрямована на розв`язання педколективом науково- методичної проблеми «Формування ключових компетентностей особистості учня шляхом вдосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі ».

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

1.Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань опорного навчального закладу.

2.Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування життєвих компетентностей особистості учня.

    3.Упроваджувати комплексно-цільові програми нового змісту і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на діагностичній   основі.

4.Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.

5.Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.

6.Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.

7.Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.

8.Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

9.Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.

11.Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.

12.Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

13.Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

14.Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.

15.Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.

16.Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.

17.Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.

18.Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.

20.Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та дбайливе її використання.

23.Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.