Вітаю Вас, Гость
         
       

 

      У  2018 – 2019 навчальному  році в закладі відкрито 16 класiв, із них 1 - 4-х – 7 класів (143 учнів), 5 – 9-х – 6 класів (127), 10 -11-х класів – 3 класи (44 учнів).

      Станом на 05.09.2017 р. кількість учнів становить 314 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складає 20 чоловік.

      З цього навчального року учні 1-их класів  переведені на навчання  з  дитячого садочка «Барвінок» до школи.

      У школі створено класи з інклюзивною формою навчання: 3класи-3 учні, 4класи- 3 учні, 7 клас- 1учень.У 3-А класі на індивідуальному навчанні -1 учень.

      Для учнів1-х, 2-4 та 5-8 класів функціонує група продовженого дня.

      Шкільним автобусом підвозиться 56 учнів з шести сіл (с.Кукобівка, с.Коломак, с.Кривки, с.Голуби, с.Шкурупії, с.Писаренки).

 

      В школі працює 30 вчителів, 1 педагог-організатор, 2 учителі асистенти, практичний психолог, соціальний педагог.

Педагогічні працівники мають:

Кваліфікаційні категорії:«спеціаліст вищої категорії» - 15 ,«спеціаліст I категорії» - 6,«спеціаліст II категорії» - 2, «спеціаліст» -7.

Педагогічні звання:Відмінник освіти України – 1,«вчитель-методист» - 3,«старший вчитель» - 7 .

 

«Опорний навчальний заклад Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»  здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Навчальний план школи складається з 6 частин:

 1. навчальний план 1х класів;
 2. навчальний план 2, 3-А,3-Б, 4-А,4-Б класів
 3. навчальний план 5-9 класів (загальноосвітніх класів);
 4. навчальний план 10-го класу (профільний предмет українська мова);
 5. навчальний план 11-А класу (природничо-математичний напрям, географічний профіль);
 6. навчальний план 11-Б класу (універсальний профіль);

          Реалізація варіативної складової навчального плану згідно рішення педагогічної ради №9 від 31.08.2018 р.

      Для реалізації проблеми школи «Сучасні методи організації навчальної діяльності з метою забезпечення розвитку здорової, творчої, компетентної особистості громадянина України» введено курс «Хореографія» (2-6 класи по 1 год.), курс «Захисти себе від ВІЛ» (8кл. 1 год.) та факультативи «Рівний рівному» (10-Б кл. 1 год), «Основи споживчих знань» (11 клас 1 год), «Етика» (5-А, 6 кл. по 1 год), «Образотворче мистецтво (5 кл. 1 год.), «Рідний край» (8 кл., 9 кл. по 1 год.), «Історія Полтавщини» (7 кл. 1 год.), «Визначні постаті України» (11-Б кл. 1 год.), «Основи журналістики» (10- кл. 1 год.), «Ділова українська мова» (10 клас 1 год.).«Нуклеїнові кислоти» (11-А кл. 1 год.). На запит батьків та учнів для вузівської підготовки в 11-Б класі введено факультатив «Креслення» (1 год.)

         У 10 класі (профільний предмет українська мова) для забезпечення рівного доступу до якісної освіти з варіативної складової виділено години на предмети: математика – 1 год.

У 11-А класі природничо-математичного напряму, географічного профілю для забезпечення рівного доступу до якісної освіти з варіативної складової виділено години на предмети: українська мова – 1 год., алгебра - 1 год., геометрія – 1 год.

На виконання листа відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА від 11.07.2017 р. № 01-21/ 717 збільшена кількість годин на вивчення предмета «Захист Вітчизни» (2 год. на тиждень) за рахунок варіативної частини навчального плану в  11-Б класі. Учні 10-11 класів при вивченні предмета «Захист Вітчизни» поділяються на групи юнаків та дівчат з розрахунку 1,5 та 2  години на тиждень. Навчання здійснюється для юнаків за навчальною програмою «Захист Вітчизни» за варіантом №3, для дівчат – за варіантом №2. При вивченні трудового навчання у 5 класі (25 учнів) та 7 класі (25 учнів) існує поділ на групи дівчата та хлопці відповідно нормативів, затверджених наказом МОНУ від 20.02.02. №128.

 

      До послуг учнів та громади села:

• два сучасних кабінети інформатики

• два спортзали

  спортивний майданчик зі штучним покриттям

• атлетзал

• актовий зал

• бібліотека та читальний зал

• дві навчальні майстерні

• осередком національно-патріотичного виховання школярів є музей

• мультимедійний математичний кабінет.

 

     Методична робота в школі спрямована на розв`язання педколективом науково- методичної проблеми «Формування ключових компетентностей особистості учня шляхом вдосконалення  освітнього процесу на інноваційній основі ».

 

Пріоритетними напрямками розвитку  на 2018/2019 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб  держави;
 • діяльність педагогічного колективу школи  щодо реалізації методичної теми району «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів район»;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, що сприяють формуванню ключових компетентностей учнів відповідно до положень Концепції Нової української школи;
 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • удосконалення роботи з формування в школярів культури здоровя та мотивації до здорового способу життя;
 • створення умов для професійного розвитку учителя на засадах «педагогіки партнерства»;
 • формування у дітей та молоді цілісної системи цінностей, національної свідомості, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, підготовка підростаючого покоління до дорослого сімейного життя;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної до профільної підготовки;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
 • зміцнення матеріальнотехнічної бази закладу.