Вітаю Вас, Гость

Створення блогу

З матеріалів педради "Впровадження в навчально-виховний процес інформаційних технологій"

 

Інформаційні технології (ІТ)
сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, опрацювання, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.

Урок з ІКТ

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;
 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

При проектуванні уроку

 1. Вчитель може скласти різні програмні "продукти” (мова програмування, великі трудовитрати).
 2. Використання  готових  "програмних продуктів”( енциклопедій , навчальних програм).
 3. Велику допомогу при підготовці та проведення  уроків вчителю надає пакет Microsoft Office і систему бази даних Access і електронні  презентації Power Point.

Переваги ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на уроці завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

Навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Методичні рекомендації до нового 2018-2019 навчального року ПОІППО

МОН рекомендації 2018 - 2019 н.р.

Закон України "Про освіту"

Історія МР 2017року

МР 2017 олімпіада з економіки

Пов 01-22-1212 Бур'ян МР з хімії та біології